RODO

RODO

Przesyłając e-maila na adres mailowy administratora czy podając swoje dane podczas rozmowy telefonicznej a także podane w treści sms które i zawarte są w umowie, klient wyraża zgodę na dołączenie adresu poczty elektronicznej i danych do listy kontaktów i klientów, której administratorem jest Katarzyna Drespa prowadząca działalność gospodarcza jako Firma Usługowo Handlowa KMDGRUZ Katarzyna Drespa 81-167 Gdynia ul. Płk. Dąbka 185/13B NIP: 958-008-49-74 (dalej jako Administrator).

Zawarte w treści korespondencji czy rozmowie dane, w tym adres e-mail są przetwarzane przez Administratora zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), w następujących celach:

  • w celu komunikacji z klientem, w szczególności obsługi zapytań ofertowych, rozpatrzenia reklamacji dotyczących produktów lub usług Administratora, lub innych celach wynikających z treści korespondencji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

  • w celu zawarcia i realizacji ewentualnej umowy pomiędzy klientem a Administratorem zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

  • w celu realizacji obowiązków prawnych Administratora wobec klienta określonych w RODO, w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;

Osobie udostępniającej dane przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do danych, które jej dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Udostępnione dane osobowe nie są przekazywane przez Administratora podmiotom trzecim.

Administrator przechowuje dane osobowe przez taki okres, jaki jest konieczny do osiągnięcia określonych celów, tj. czas umowy realizowanej przez naszą firmę lub w przypadku firm współpracujących czas prowadzenia działalności gospodarczej przez Administratora .W przypadku jakichkolwiek pytań lub problemów związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kontaktować się z Administratorem pod następującym adresem kontakt@kmdgruz.eu , kmdgruz@wp.pl